Māju siltināšanas un renovācijas jaunā programma

Atskatoties uz māju siltināšanas pirmsākumiem, prātā nāk pirmo māju renovācija, kad visi darbi tika veikti par mājas iedzīvotāju resursiem – t.i. Eiropas Savienības (ERAF) līdzfinansējums nebija pieejams. Neskatoties uz to, ka tajā laikā siltināšanas tehnoloģijas vēl nebija nostandartizētas un projektu bija jāfinansē pašiem, virkne projektu izrādījās veiksmīgi.

Kopš pirmajiem projektiem ir pagājis ievērojams laiks un 2009. gadā startēja pirmie projekti ar ERAF līdzfinansējumu. Laiks nebija īsti pateicīgs, jo lielai daļai iedzīvotāju bija rūgta pieredze, ko bija izraisījusi “Trekno gadu” pedāļa grīdā spiešana. Tāpat arī bankas bija izsvairīgas līdzfinansējuma nodrošināšanā renovācijas projektiem. Tomēr programma soli pa solim iekustējās. Renovētāji kļuva arvien prasmīgāki, risinājumi pārdomātāki, kā rezultātā arvien vairāk māju dzīvokļu īpašnieku sāka apsvērt šo iespēju.

māju renovācijas darbi

Arvien vairāk tika apzināti papildu ieguvumi, ko nodrošināja renovācijas projekti:

 • mājas vizuālā izskata pārmaiņas (skaista fasāde, jaunas durvis, logi, sakārtotas lodžijas utt.) – nereti pēc renovācijas projekta pabeigšanas cilvēks, kurš nebūs profesionālis, pat nevarēs pateikt, ka šī ēka iepriekš ir bijusi kāds no standarta sērijveida projektiem;
 • renovētas tehniskās komunikācijas. ERAF līdzfinansējums tiek attiecināts uz tehnisko komunikāciju renovāciju un jaunu iekārtu uzstādīšanu, kas veicina siltumenerģijas efektīvu turpmāku izmantošanu. Tostarp, tā var būt apkures un karstā ūdens sistēmas nomaiņa, ventilācijas sistēmas renovācija vai nomaiņa utml.
 • Pieaug nekustamā īpašuma vērtība. Šajā gadījumā tas tiešā veidā attiecās uz dzīvokļu īpašumu vērtību . Pie tam vajadzētu atcerēties, ka mājas renovācija neapgrūtinās dzīvokļa pārdošanas iespējas nākotnē. Dzīvokļa īpašnieks varēs pārdot savu dzīvokli, un jaunais īpašnieks turpinās izmaksāt uz šo dzīvokli attiecināto kredīta maksājumu.
 • Renovācijas ietveros tiek veikta vismaz daļa kritisku remonta darbu. Ja tiek veikta kompleksa renovācija, kas bieži ietver gan fasādes, siltināšanu, jumta seguma nomaiņu, bēniņu siltināšanu, tehnisko komunikāciju renovāciju u.c. darbus, tiek paveikta virkne remonta darbu, kas tāpat tuvāko gadu laikā būtu jāveic. Pie tam jāveic par saviem līdzekļiem
 • Tiek sakopta arī kāpņu telpa. Jaunās siltināšanas programmas ietvaros tiek atbalstīts arī kāpņutelpas remonts. Nereti kāpņutelpas ir tā vide, kas ir ļoti bēdīgā stāvoklī.

Ir būtiski apzināties, ka energoefektivitātes paaugstināšana ir kopēja Eiropas Savienības apņemšanās, kas paredz virkni darbību šai jomā. Pie tam saskaņā ar visaptverošiem siltumenerģijas patēriņa rādītājiem, ēkas ir atbildīgas par aptuveni 40% enerģijas patēriņa no visa patērētā enerģijas apjoma. Līdz ar to tieši ēku energoefektivitātes uzlabošana ir viena no prioritātēm. Neefektīvas ēkas ekspluatācijā kļūs tikai arvien dārgākas un dzīvokļu vērtība tajā arvien kritīsies. Tas ir līdzīgi kā ar automašīnām. Ja Jūsu auto ir liels degvielas patēriņš, tā ir dārga ekspluatācijā un visbiežāk tās tirgus vērtība būs salīdzinoši zema.

Saskaņā ar 2016. – 2023. gada ES fondu plānotajiem līdzekļiem māju renovācijai un siltināšanai ir paredzēti līdzekļi vairāk nekā 176 miljonu apmērā. No tiem 150 miljoni ir ERAF finansējums un atlikušie 26 miljoni eiro līdzfinansējumu nodrošinās valsts.

Pie tam būtiski atzīmēt, ka karā situācijā piešķirtā līdzfinansējuma intensitāte tiks aprēķināta saskaņā ar programmas nosacījumiem, kas paredz līdzfinansējuma intensitātes atkarību no sasniegtā energoefektivitātes rezultāta:

Līdzfinansējuma nosacījumi,  ja aizdevējs ir komercbanka vai cits privāta kapitāla izsniedzējs:

 • 36% līdzfinansējums, ja siltumenerģijas patēriņš apkurei, balstoties uz energo-audita rezultātu pēc siltināšanas darbiem būs 81 – 90 kWh/m2 gadā;
 • 43% līdzfinansējums, ja siltumenerģijas patēriņš apkurei saskaņā ar tehnisko novērtējumu pēc atjaunošanas b līdzfinansējums, ja siltumenerģijas patēriņš apkurei, balstoties uz energo-audita rezultātu pēc siltināšanas darbiem būs ūs 71 – 80 kWh/m2 gadā;
 • 50% līdzfinansējums, ja siltumenerģijas patēriņš apkurei, balstoties uz energo-audita rezultātu pēc siltināšanas darbiem būs 70 kWh/m2 gadā.

Līdzfinansējuma intensitāte, ja aizdevumu izsniedz ALTUM:

 • 25% līdzfinansējums, ja siltumenerģijas patēriņš apkurei, balstoties uz energo-audita rezultātu pēc siltināšanas darbiem būs 81 – 90 kWh/m2 gadā;
 • 30% līdzfinansējums, ja siltumenerģijas patēriņš apkurei, balstoties uz energo-audita rezultātu pēc siltināšanas darbiem būs 71 – 80 kWh/m2 gadā;
 • 35% līdzfinansējums, ja siltumenerģijas patēriņš apkurei, balstoties uz energo-audita rezultātu pēc siltināšanas darbiem būs 70 kWh/m2 gadā.

Kādus rezultātus gaidīt no jaunās siltināšans programmas (2016 – 2023).

Sakaņā ar Ekonomikas Ministrijas aplēsēm jaunās siltināšanas programmas ietvaros ir paredzēts renovēt 1pt. 1700 namu un atbilstoši gandrīz 13 000 ģimeņu nodrošināt ievērojamu enerģijas ietaupījumu.

Nosacījumi, lai pretendētu uz līdzfinansējumu renovācijas programmas ietvaros

Būtībā pats nozīmīgākais nosacījums ir tas, ka projekta iekšējās atdeves rādītājs 20 gadu laikā ir pozitīvs. Tas nozīmē, ka enerģijas patēriņa ietaupījumam, ko sniedz mājas renovācija, minētā perioda laikā, ir jābūt lielākam par ieguldījumiem renovācijas projektā. Projekta pieejamību nosaka vēl sekojoši nosacījumi:

 • Dzīvojamā mājā ir vismaz 5 dzīvokļi.
 • Vienam dzīvokļa īpašniekam pieder ne vairāk kā 20% no kopējā dzīvokļu īpašumu skaita, jamāja sadalīta dzīvokļu īpašumos (Ierobežojums neattiecas uz valstij vai pašvaldībai piederošiem dzīvokļu īpašumiem).
 • Vienam dzīvokļa īpašniekam pieder ne vairāk kā 20% no kopējām domājamām daļām
 • Mājā esošo nedzīvojamās telpas (izņemot neapkurināmas bēniņu un pagrabu telpu platības) platība nepārsniedz 25% no mājas kopplatības.

Šeit atradīsiet sīkāku informāciju, ko paturēt prātā, ja esat izlēmuši siltināt daudzdzīvokļu māju

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *